Home

 

Beëindiging Stichting Ramro

Het bestuur van de stichting heeft besloten haar activiteiten in Nepal te beëindigen. Ook zal op termijn worden overgegaan tot ontbinding van de stichting.

Over dit besluit kunt u hier verder lezen: nieuwsbrief van december 2015.

Het laatste nieuws van Stichting Ramro

Kinderen en Rotary Club of Abertillery and Blaina in Wales (UK) lopen en doneren
post datum   8 december, 2015 - 21:13

Het is weer eens iets anders om een donatie te ontvangen uit Wales (UK).

Kinderen van de Coed-y-Garn School in Blaina hebben gewandeld voor water en hun opbrengst onder gebracht bij de Rotary Club of Abertillery and Blaina. Deze heeft vervolgens gekozen voor het overbrengen van de donatie naar Stichting Ramro.

Het geld zal in Nepal worden besteed aan het herstel van toiletten die zijn beschadigd ten gevolge van de aardbevingen in de eerste helft van 2015.

 

           

900 gezinnen (6.400 mensen) geholpen met de bouw van een beter tijdelijk onderkomen
post datum   10 oktober, 2015 - 06:51

Bijna een half jaar na de aardbevingen en toch is het dagelijks leven in Nepalese bergdorpen ver van normaal. Na de vele naschokken zijn beschadigde huizen en andere gebouwen nog steeds beschadigd en zijn de eerste tijdelijke onderkomens, vaak uit zeildoek, ook beschadigd door de landurige regentijd. Het vertrouwen in deels beschadigde huizen is weg en de angst voor herhaling is groot. Honderdduizenden gezinnen slapen nog steeds buiten uit angst om verrast te worden door nieuwe bevingen.

Wat te doen? Herbouw ik mijn oude, niet aardbeving bestendige huis, terwijl ik weet dat een nieuwe aardbeving ook dan weer schade oplevert? Op welke manier moet ik een huis bouwen dat wél bestand is tegen dit soort natuurgeweld? Vragen die men zich stelt, maar waarop het antwoord, ook nu, na een aantal maanden, niet weet. Meestal ontbreken simpelweg de financiële middelen, zeker als een echt aardbeving bestendig huis moet worden gebouwd.

De samenwerkingspartner van Stichting Ramro, de Shree Ramro Youth Club, kampt met hetzelfde dilemma. Zij krijgt veel hulpvragen uit de dorpen waar Ramro eerder hulp verleende bij de ontwikkeling. Vragen die zijn gericht op een tweede fase van noodhulp. Herstel en verbetering van tijdelijke onderkomens, dat is waar nu grote behoefte aan is.

Daarom heeft Stichting Ramro recent besloten om 900 gezinnen te helpen door donatie van 12 golfplaten per gezin. Na inventarisatie door de lokale overheden van 8 dorpen (Village Development Committees) in samenwerking met de Shree Ramro Youth Club zijn lijsten tot stand gekomen, waarop de meest hulpbehoevende gezinnen zijn weergegeven. Deze gezinnen worden met voorrand geholpen. Hiermee kunnen zo'n 6.400 mensen weer een beter tijdelijk onderkomen bouwen met de materialen (bamboe, hout, riet, etc.) die ze deels zelf nog beschikbaar hebben. Naar verwachting geeft dit voor hen voldoende tijd om de periode tot definitieve huisvesting te overbruggen.

Wij hopen u binnenkort verder te informeren over de resultaten van deze hulp.

Markten 2015, laatste stand van zaken
post datum   16 juni, 2015 - 22:20

Ramro is binnenkort te vinden op de onderstaande markten:

 • 24 juni, Zomermarkt Ter Reede te Vlissingen
 • 6 juli, Zomermarkt Domburg
 • 8, 9 en 10 juli, Culifair Goes
 • 11 juli, Kunstmarkt Cadzand Dorp
 • 20 juli, Zomermarkt Domburg
 • 22 juli, Zomermarkt Vrouwenpolder     
 • 22 juli, Snuffelmarkt Kloet te Zierikzee
 • 25 juli, Kunstmarkt Cadzand Dorp
 • 29 juli, Zomermarkt Vrouwenpolder
 • 1 augustus, Kunstmarkt Cadzand Dorp
 • 4 augustus, Terre des Hommes Dorpentocht   
 • 6 augustus, Zomermarkt Kamperland
 • 5 september, Nazomerfair Rilland

De Acaciahof brengt licht in de Nepalese duisternis
post datum   16 juni, 2015 - 20:20

De kinderen van de Acaciahof in Middelburg hebben met een sponsoractie in drie weken tijd bijna 4.000 euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Deze prachtige opbrengst is overgemaakt naar Stichting Ramro en is bestemd voor WakaWaka lampjes (met telefoon oplaadmogelijkheid). De WakaWaka's worden binnenkort in Nepal uitgedeeld aan gezinnen die door de aardbeving zonder stroom zijn komen te zitten.

Overigens is de Acaciahof ook al geruime tijd bezig met een sponsoractie voor rookvrij koken in Nepal. De resultaten daarvan wachten we geduldig af. Tegen die tijd wordt ook hieraan aandacht besteed.

Iedereen van De Acaciahof: we zijn trots op jullie. BEDANKT!

 

Logo Acaciahof

UN statusrapport 20
post datum   3 juni, 2015 - 22:56

Inmiddels hebben de Verenigde Naties het 20e statusrapport uitgebracht.

Ter informatie: Stichting Ramro is actief in de districten Kabhrepalanchok en Sindhuli.

Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te openen.

Statusrapport 20 UN

Fondsenwerving Nepalese studenten
post datum   25 mei, 2015 - 18:12

Sinds de eerste aardbeving op 25 april 2015 is dankzij deze 3 Nepalese studenten aan de University of Applied sciences in Vlissingen (Hogeschool Zeeland) al 5.000 euro voor de noodhulp op onze rekening binnengekomen. Zij bedachten allerlei creatieve manieren om fondsen te werven, waaronder:

We bedanken daarom Suman Moktan, Yugin Munankarmi en Milan Sharma (van links naar rechts op onderstaande foto) hartelijk voor alle inspanningen die zij voor hun landgenoten hebben verricht.

Niet in de laatste plaats ook hartelijk dank aan de University of Applied sciences die er alles aan heeft gedaan om dit mogelijk te maken en zelf ook een mooie donatie heeft gedaan! Ook aan alle andere organisaties, bedrijven en particulieren hartelijk dank!

Nepalese studenten University op Applied sciences

Tarpaulins worden uitgedeeld in Baluwapati Deupur
post datum   19 mei, 2015 - 22:32

Vandaag werden door onze partnerorganisatie, de Shree Ramro Youth Club, in Baluwapati Deupur aan 360 gezinnen dekzeilen (tarpaulins) uitgedeeld om onderdak te hebben. Hun huizen werden volledig verwoest door de aardbevingen die ook dit gebied zwaar hebben getroffen.

Zie voor een filmpje hiervan ook onze Facebook pagina.

Uitdelen tarpaulins Baluwapati Deupur

Ramro helpt 2.310 gezinnen aan tijdelijk onderkomen
post datum   15 mei, 2015 - 10:51

Stichting Ramro heeft in de afgelopen jaren 12 dorpen (VDC's) geholpen bij de ontwikkeling. 11 Daarvan liggen in het district Kabhrepalanchok en 1 VDC ligt in het district Sindhuli. Beide districten liggen juist ten zuiden van het epicentrum van de grote naschok op 26 april en de tweede beving op 12 mei. Daardoor is ook in deze districten de schade enorm groot.

In eerste instantie, direct na de eerste aardbeving op 25 april, heeft Stichting Ramro zich gericht op hulp bij de wederopbouw van Nepal. Uit inventarisatie door onze samenwerkingspartners in Nepal blijkt dat na de eerste noodhulp door de internationale gemeenschap onvoldoende effectief is. Nog heel veel gezinnen hebben geen onderdak, onvoldoende voedsel, etc.

Met hulp van Stichting Ramro wordt nu ter plaatse gewerkt aan tijdelijk onderdak voor 2.310 gezinnen in het getroffen gebied. Hiermee kunnen 15.000 mensen tenminste de komende moessonperiode overbruggen.

Deze hulp is mogelijk door alle donaties die we in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Onze dank daarvoor!!

Het inventarisatierapport van onze samenwerkingspartners in Nepal is te downloaden via onderstaande afbeelding:

Inventarisatie en acties

UN statusrapport 14
post datum   15 mei, 2015 - 10:19

 

Klik op onderstaande afbeelding om het gehele rapport te bekijken:

Statusrapport UN #14

Steeds meer foto's van de aardbeving
post datum   9 mei, 2015 - 11:03

Inmiddels bereiken ons steeds meer foto's van de gebieden waar Stichting Ramro actief is. Bijgaand twee voorbeelden. De beelden spreken voor zich.

Baluwapati Deupur

 

Baluwapati Deupur

Nieuwste informatie UN over de situatie in Nepal
post datum   9 mei, 2015 - 10:56

Gelukkig kunnen we als relatief kleine organisatie steunen op de inspanningen van de grote ontwikkelingshulp partijen.

Bijgaand de laatste informatie van de Verenigde Naties.

Informatie UN

 

UN situatie rapport 12 UN

Aardbeving Nepal op CTV Zeeland
post datum   7 mei, 2015 - 11:15

CTV Zeeland besloot gelukkig ook een groot deel van een uitzending te wijden aan de aardbeving in Nepal.

Bekijk hier de uitzending (van 02:20 tot 05:30:

OPM Zeeland levert gratis nieuwe flyers
post datum   7 mei, 2015 - 11:08

Net voor de aardbeving werden de nieuwe flyers geleverd aan Stichting Ramro. Ze waren letterlijk en figuurlijk in één klap verouderd. Gelukkig was OPM Zeeland bereid om gratis de aangepaste flyers te leveren.  Ook zij willen graag een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Nepal.

Bedankt!

Folder Ramro aardbeving       Folder ramro aardbeving

Laatste voortgangsbericht UN over aardbeving
post datum   5 mei, 2015 - 15:53

Dagelijks brengen de Verenigde Naties een statusrapport uit over de situatie in Nepal.
In bericht nr. 10, van 4 mei 2015 is onder andere te zien wat de behoeften van Nepal op dit moment zijn en op welke manier daar voor een deel al aan tegemoet gekomen is.

Download het rapport door op onderstaande afbeelding te klikken.

Statusrapport nr. 10 aardbeving Nepal

Kiwanis Vlissingen helpt nepal
post datum   5 mei, 2015 - 15:43

Kiwanis Vlissingen spreekt haar netwerk aan om te onderzoeken wie nog meer kunnen helpen bij de eerste hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.

Kijk naar de actie van Kiwanis Vlissingen